Rochtain ar an bhFoirgneamh

Last updated at 17:51 on 12/02/2019

Leis an Acht um Míchumas 2005, leagtar oibleagáid ar chomhlachtaí poiblí a chur faoi deara go bhfuil rochtain ag daoine faoi mhíchumas ar a gcuid foirgneamh, seirbhísí agus faisnéise.

De réir an Achta, tá an bheirt Oifigeach atá liostaithe thíos ceaptha ag an Oifig Luachála agus beidh freagracht ar na hoifigigh sin i ndáil le cúnamh agus treoir a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas i dtaca le rochtain a fháil ar sheirbhísí na hOifige.

Oifigeach Fiosrúcháin arna ceapadh faoin Acht um Míchumas 2005

Anne Durkin

Teil: +353 1 817 1149

Ríomhphost: anne.durkin@valoff.ie

Oifigeach Rochtana arna ceapadh faoin Acht um Míchumas 2005

Celia Madsen

Teil: +353 1 817 1024

Ríomhphost: celia.madsen@valoff.ie

Loading