Cosaint Sonraí

Last updated at 18:24 on 11/09/2019

Tháinig an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) i bhfeidhm ar an 25 Bealtaine 2018. Soláthraíonn sé rialáil nua i ndáil le bailiú, próiseáil agus úsáid sonraí pearsanta ag eagraíochtaí.

Mar chuid dá gníomhartha i ndáil le comhlíonadh RGCS, d’ullmhaigh an Oifig Luachála (OL) forléargas ar a Beartas maidir le Cosaint Sonraí agus, chomh maith leis sin, rinne sí uasdátú ar a ráiteas príobháideachais agus ar a Cód Cleachtais maidir le Cosaint Sonraí Pearsanta.

Teagmhálaithe

Cillian Byrnes

Teil: +353 1 817 1006

Ríomhphost: cillian.byrnes@valoff.ie

Loading